logo
Shrimati Narsamma Hirayya Shaikshanik Trust, Amravati

Shrimati Narsamma Arts, Commerce & Science College

Kiran Nagar, Amravati

Staff Council

Sr.No. Name
1. Dr. Rajesh Shamrao Chandanpat
2. Mr. Dinesh B. Surywanshi
3. Mr. Narendra M. Jathe
4. Mr. Pradip D. Khedkar
5. Dr. Rajashri A. Raibhog
6. Dr. Dinesh N. Satange
7. Dr. Nakul D. Gawande
8. Dr. Dinesh C. Nikalje : Secretary, Staff Council
9. Mr. Chandrashekhar H. Sawarkar
10. Dr. Sachin K. Tippat
11. Mr. Shrikant P. Deshmukh
12. Dr. Prashant N. Pawade
13. Dr. Vidya D. Sharma
14. Dr. Smita D. Suraywanshi
15. Dr. Shrikant B. Bansod
16. Dr. Umesh S. Khandekar
17. Dr. Thakursing T. Rathod
18. Dr. Mangala D. Tambekar
19. Dr. Ashwinikumar U. Bajpeyee
20. Dr. Mahendrasing J. Pawar
21. Dr. Vaishali A. Meshram
22. Dr. Anna P. Vaidya
23. Dr. Atish K. Maldhure
24. Dr. Pankaj S. Wankhede
25. Dr. Sanjaykumar H. Shyamkuwar
26. Dr. Pankaja S. Ingale
27. Dr. Dattatraya M. Ratnaparkhi
28. Sau. Madhuri P. Chikhalkar