logo
Shrimati Narsamma Hirayya Shaikshanik Trust, Amaravati

Shrimati Narsamma Arts, Commerce & Science College

Kiran Nagar, Amravati

Executive Members

Shri. Chandrashekhar A. Bhondu

President


Shri. Ravindra Gangadhar Khandekar

Vice president


Shri. Ram Madhukar Mahajan

Secretary


Shri. Govind Devidas Pande

Treasurer


Shri. Vivek Yashwant Ballal

Member


Sau. Anita Pradeep Vyawahare

Member


Shri. Sunil Wamanrao Sarode

Member


Shri. Arun Mahadeorao Jichkar

Member


Shri Shyamsundar Rathi

Member


Kunjan Himanshu Wed

Member


Sunil Narhar Pathak

Member